Dazzling Lanterns trắng
 • 1 x Khoai tím Nhật Bản và Omochi dẻo 180gr
 • 1 x Hạt sen lòng đỏ trứng tan chảy 180gr
 • 1 x Hạt sen Sầu riêng Musang King 
 • 1 x Mocha Lava
750,000 đ
Lunar Fantasy Set A
 • 2 x Musang king 
 • 1 x Hạt sen lòng đỏ trứng tan chảy 
 • 1 x Hạt sen trà o long trân châu dẻo 
750,000 đ
Dazzling Lanterns Đỏ
 • 1 x Hạt sen 1 trứng 
 • 1 x Hạt sen lòng đỏ trứng tan chảy
 • 1 x Sầu riêng Musang King 
 • 1 x Hạt sen trà ô long trân châu dẻo
750,000 đ
Lunar Fantasy Set B
 • 2 x Musang king 180gr
 • 1 x Hạt sen lòng đỏ trứng tan chảy 180gr
 • 1 x Hạt sen lá dứa dừa non 180gr
750,000 đ
Nostalgic Joy Red
 • 1 x Mocha Lava 180gr
 • 1 x Hạt sen trà ô-lông trân châu 180gr
 • 1 x Hạt sen trà sữa trân châu dẻo 180gr
 • 1 x Hạt sen lòng đỏ trứng tan chảy 180gr
700,000 đ