Mid-Autumn Dynasty (Blue)
 • Bánh: 4 bánh 150gram
 • Loại bánh : Royale Osmanthus, Coco Jade, Musang King Lava, Luminarie
1,000,000 đ
Mid-Autumn Dynasty (Orange)
 • Bánh: 4 bánh 150gram
 • Loại bánh : Royale Osmanthus, Coco Jade, Musang King Lava, Luminarie
1,000,000 đ
Full Moon 8
 • Bánh : 8 bánh 100gram
 • Loại bánh : Royale Osmanthus, Coco Jade, Musang King Lava, Luminarie, Pandan Delight, Violet Harmony, LS Sugr White Lotus 1 Yolk, Tropical Emerald
850,000 đ
Lava Custard
 • Bánh : 8 bánh 60gram
 • Loại bánh : bánh hạt sen trắng và lava custard trứng muối tan chảy theo công thức đặc biệt của lava Hongkong
850,000 đ
Nostalgic Joy Red
 • 1 x Hạt Sen Đỏ 1 Trứng 180gr
 • 1 x Hoa Mộc Tê Hoàng Gia Tan Chảy
 •  180gr
 • 1 x Đậu Đỏ Azuki Nhật Bản 180gr
 • 1 x Hạt Sen Lòng Đỏ Trứng Muối Tan Chảy 180gr
600,000 đ
Joy Ride 2 bánh
 • 1 x Royale Osmanthus Mooncake / Bánh Trung Thu Hoa Mộc Tê Hoàng Gia Tan Chảy
 • 1 x Luminarie Mooncake / Bánh Trung Thu Hạt Sen Lòng Đỏ Trứng Muối Tan Chảy
300,000 đ