Chansing The Moon
 • 2 x Sầu riêng Musang King 100gr
 • 2 x Hạt sen lòng đỏ trứng tan chảy 100gr
 • 2 x Hạt sen trà ô-lông trân châu 100gr
 • 1 x Hạt sen 1 trứng
 • 1 x Hạt sen lá dứa dừa non 100g
 • 1 x Khoai tím omochi dẻo 100gr
1,500,000 đ
Full Moon Fantasy
 • 1 x Musang king Lava 100gr
 • 1 x Mocha Lava 100gr
 • 1 x Hạt sen lòng đỏ trứng tan chảy 100gr
 • 1 x Hạt sen 1 trứng truyền thống 100gr
 • 1 x Hạt sen trà o long trân châu dẻo 100gr
 • 3 x Thỏ con nhân hạt sen 60gr
1,500,000 đ